top of page

Liukulumikengät, 3h

Liukulumikengät ja sauvat

  • 3 t
  • 35 euroa
  • SUPPA/Rokua Outdoors, Rokuanhovintie 2, 91670 Rokua

Palvelun kuvaus

Vuokraa liukulumikengät ja lähde tutustumaan Rokua Geoparkin jääkauden muovaamaan lumiseen maastoon. Liukulumikenkien lisäksi vuokraan sisältyy lumikenkäilysauvat. Vuokra-aika on 3 tuntia. Vuokratut liukulumikengät on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.


Peruutusehdot

YLEISET VUOKRAUSEHDOT: Vuokravälineiden ja varusteiden vuokra maksetaan etukäteen Rokua Outdoors Oy:lle. Vuokraajan on varauduttava esittämään kuitti ennakkoon.   Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokravälineestä kuten huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta ajaessaan. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokravälinettä vain sille tarkoitetulla tavalla. Vuokraaja vastaa vuokravälineestä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes vuokraväline on palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan vuokravälineelle sattuneet vahingot sekä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja on ainoastaan itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista. Vuokravälineitä ja varusteita ei saa viedä Rokua Geopark -alueen ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokravälineitä ei saa kuljettaa autossa kuin niille varta vasten tarkoitetussa telineessä. Vuokravälineet ja lisävarusteet ovat Rokua Outdoors Oy:n omaisuutta. Vuokraaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta Rokua Outdoors Oy:n kanssa. Alaikäinen (alle 18 vuotias) voi vuokrata välineitä vain huoltajan suostumuksella. Varkauden tai liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteys Rokua Outdoors Oy:hyn sekä poliisiin ilmoituksen tekoa varten. Vuokraväline on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Välineiden vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja. Rokua Outdoors Oy vastaa siitä, että vuokravälineet on huollettu säännöllisesti. Mikäli vuokraajan ja välineiden vuokralle antajan välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistua, ratkaistaan riita Rokua Outdoors Oy:n kotikunnan käräjäoikeudessa Mikäli peruutus tehdään alle 48h vuokrauksen alkamisesta tulee vuokra maksaa kokonaisuudessaan. Mikäli peruutus tehdään yli 48h ennen vuokrauksen alkamista, maksun palautuksesta peritään 30€ (päivävuokrat) tai 15€ (alle 8h vuokrat) käsittelymaksu. Peruutuksen voi ilmoittaa puhelimitse Rokua Outdoors Oy:lle. Yli 8 pyörän kertavarauksessa peruutus kuluitta 7 vrk ennen ja sen jälkeen 100%. Jos vuokraväline palautetaan sovitun määräajan jälkeen, vuokraajalta voidaan veloittaa lisämaksu. Jos vuokraaja palauttaa vuokravälineen ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen. Vuokraamalla välineet varauspalvelun kautta, vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Rokua Outdoors Oy ei vastaa vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrakohteelle (vuokraväline lisävarusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.


Yhteystiedot

info@rokuaoutdoors.com

Kadunnimi päivittynyt: Rokuanhovintie 2 Jaakonjärventie 2, Utajärvi, Finland


bottom of page