VUOKRAUSEHDOT

Yleiset vuokrausehdot:

 

Vuokravälineiden ja varusteiden vuokra maksetaan etukäteen netissä Rokua Outdoors Oy:lle - varaukset tehdään online netissä. Vuokraajan on valmistauduttava esitettävä varausvahvistus/kuitti kysyttäessä. 

 

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokravälineestä kuten huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokravälinettä vain sille tarkoitetulla tavalla. Esimerkiksi. vaihteita ei saa vaihtaa ylämäessä kesken polkemisen jne. Vuokraaja vastaa vuokravälineestä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes vuokraväline on palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan vuokravälineelle sattuneet vahingot sekä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja on ainoastaan itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista. Vuokraajan tulee noudattaa Rokuan Kansallispuiston määräyksiä. Maastoon on merkitty MTB-reitti, jolla saa ajaa. Kartta löytyy https://www.rokuageopark.fi/application/files/4915/5783/0683/MTB_kartta.pdf

 

Vuokravälineitä ja varusteita ei saa viedä Rokua Geopark -alueen ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokravälineet ja lisävarusteet ovat Rokua Outdoors Oy:n omaisuutta. Vuokraaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta Rokua Outdoors Oy:n kanssa. Alaikäinen (alle 18 vuotias) voi vuokrata välineitä huoltajan suostumuksella.

 

Varkauden tai liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteys Rokua Outdoors Oy:hyn p. 0503621070 sekä poliisiin ilmoituksen tekoa varten.

Rokua Outdoors Oy suosittelee 112-sovelluksen lataamista ja sijaintapalvelujen sallimista puhelimeen, jolloin mahdollisen tapaturman sattuessa pelastushenkilökunta pystyy paikallistamaan vuokraajan. 

 

Vuokraväline on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Välineiden vuokralle antajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja. Rokua Outdoors Oy vastaa siitä, että vuokravälineet on huollettu säännöllisesti ja ovat teknisesti kunnossa vuokraushetkellä.  

 

Mikäli vuokraajan ja välineiden vuokralle antajan välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistua, ratkaistaan riita Rokua Outdoors Oy:n kotikunnan käräjäoikeudessa

 

Mikäli peruutus tehdään alle 48h vuokrauksen alkamisesta tulee vuokra maksaa kokonaisuudessaan, peruutuksen voi ilmoittaa sähköpostitse Rokua Outdoors Oy:lle. Peruutuksessa tulee ilmoittaa tilinumero, johon palautus palautetaan - 30 e toimistomaksuna. 

 

Jos vuokraväline palautetaan sovitun määräajan jälkeen, vuokraajalta voidaan veloittaa lisämaksu. Jos vuokraaja palauttaa vuokravälineen ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.

 

Vuokraamalla välineet varauspalvelun kautta, vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE Rokua Outdoors Oy ei vastaa vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrakohteelle (vuokraväline lisävarusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen. Vuokraajaa suositellaan huolehtimaan riittävästä vakuutusturvastaan.

  • White Instagram Icon
  • Rokua Outdoors Facebook

Ota yhteyttä

p. 050 371 4323

E-mail: info@rokuaoutdoors.com

Rokua Outdoors

Jaakonjärventie 2

91670 Rokua

FINLAND

Rokua Outdoors

www.rokuaoutdoors.com © 2020 Rokua Outdoors